SKLO

recycle whiteX h20 recycle whiteX h20 recycle whiteX h20 recycle whiteX h20
GL 70 71 72
     

green yes 

 

DO ZELENÝCH KONTAJNEROV PATRIA
Nevratné obaly zo skla z alkoholických alebo nealkoholických nápojov, poháre, tabuľové sklo z okien a dverí (väčšie množstvo patrí na zberný dvor), sklenené črepy a pod.

 

NEPATRIA SEM
Porcelán, keramika, drôtené sklo, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky, pozlátené a pokovované sklo alebo technické druhy skla.
Vratné fľaše vracajte späť do obchodu.

red cross

 flasa    

PAPIER

recycle whiteX h20 recycle whiteX h20 recycle whiteX h20 recycle whiteX h20
PAP 20 21 22
     

green yes 

 

DO MODRÝCH KONTAJNEROV PATRIA
Noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, stlačené krabice, kartóny, papierové obaly, papierové tašky. V malom množstve aj papier s kancelárskymi sponkami alebo skartovaný papier.

 

NEPATRIA SEM
Väzbové obaly kníh, mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtový papier, použité plienky a hygienické potreby, alobal, celofán a pod.

red cross

 papier    

PLASTY

recycle whiteX h20 recycle whiteX h20 recycle whiteX h20 recycle whiteX h20 recycle whiteX h20 recycle whiteX h20 recycle whiteX h20 recycle whiteX h20 recycle whiteX h20 recycle whiteX h20 recycle whiteX h20
PET HDPE LDPE PP PS 1 2 3 4 5 6
     

green yes 

 

DO ŽLTÝCH KONTAJNEROV PATRIA
Neznečistené stlačené alebo zošliapnuté PET fľaše z nápojov, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie, polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z CD, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov a kozmetiky.

 

NEPATRIA SEM
Mastné obaly so zvyškom potravín, podlahové krytiny, novodurové rúrky, obaly z nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, farieb a pod.

red cross

 flasa pet    

 

 

  • Nakoľko obec nemá kontajnery na kovy, tak do plastov môžno dávať aj plechovky z konzerv a nápojov, tégliky z jogurtov a plastové obaly z kozmetiky.
    Plastové obaly musia byť umyté a bez zvyškov predošlej náplne.

  • Plastový odpad pred vyhodením stlačíme resp. zošliapneme, tak aby sme minimalizovali jeho objem.

 

KOVY

recycle whiteX h20 recycle whiteX h20 recycle whiteX h20 recycle whiteX h20
Alu Fe 40 41
     

green yes 

 

DO KONTAJNEROV URČENÝCH NA ZBER KOVOV PATRIA
Kovové obaly, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky. Triedia sa podľa pokynov obce/mesta.

 

NEPATRIA SEM
Kovové obaly kombinované s iným materiálom, napr. tuby z krémov a pást. Mäkké vrecúška, napr. z kávy. Kovové obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok. Nadrozmerný kovový odpad je potrebné odniesť do zberní kovov, príp. do zberných dvorov.

red cross

 can