Kontakty

Meno  Funkcia  E-mail  Telefón 
Radoslav Benkovič starosta


034 779 3132
0905 819 331
Obecná polícia   034 779 3100
0905 337 006
Nikola Ščepánová sekretariát
podatelňa
evidencia obyvateľov
registratúra
034 779 3132
Iveta Sofková daň z nehnuteľnosti
matrika
daň za psa
034 779 3132
Adriana Zajačková personalistika
sociálne veci
pokladňa
034 779 3132
Anna Kovárová účtovník
ekonóm
majetok obce
034 779 3132
Ing. Jozef Fuchs územné rozhodnutie
stavebné povolenie
kolaudácia
rozkopávky
výrub stromov
034 779 3132
Gabriela Lučeničová odpady 034 779 3132
Karol Vyšvader správca sietí 034 779 3132
0911 465 828
Marta Gašparová hlavný kontrolór   034 779 3132
Godula Milan koordinátor aktivačných prác
kurič
záhradník
  034 779 3132
  support mail týkajúci sa web stránky